Писмени завещания

2002-2008
2009-2012
2013-2020

Да си припомним отговорността и привързаността, с която Иван Ангелов Сокачев /Ален Мак/ се е отнасял към хората и природата, Светла Сокачева, неговата първа и единствена внучка, в знак на благодарност издаде следните книги:

Ще дойде ден
И ти ще ме познаеш
Покаяна ще заридаеш

Всяка книга от трилогията е придружена с пислмо и диск.

Едно от най-забележителните книги на Иван Ангелов Сокачев /Ален мак/, внучката му ги президаде в името на продължаване на делото му.

Покана до Н.В. Цар Симеон I, за връчване на уникален екземпляр от книгата “История и развой на ловнострелческата организация „Соколъ“, предназначена за Борис III.

Един изпълнен дълг

Съхранената реликва от сем. Сокачеви е предадена лично на потомъка на царското семейство на 18.09.2006 г. На  срещата присъстваше инициаторката г-жа Светла Сокачева, нейният син Мартин Сокачев и бяха официално поканени  доц. Д-р Христо Михайлов председател на УС на Съюза на ловците и риболовците в България и други представители.