Военна дейност

1. Със заповед No 246 § от 18 септеври 1901 г. на началника на Военното училище Иван Сокачев е зачислен в III клас.

2. Със заповед No 189 § от 8 юли 1903 г. на началника на Военното училище Иван Сокачев е награден със златен ширит на ръкавите на куртката за добро поведение през учебната година.

3. Със заповед Nо 166 § от 7 август 1905 г. на началника на Военното училище Иван Сокачев е награден с юнкерски галун на пагоните за успешно завършен IV гимназилен клас и добро поведение.

4. Със заповед Nо 29 § от 2 август 1908 г. на началника на Военното училище Иван Сокачев е повишен в чин подпоручик.

5. Със заповед Nо 108 § от 10 август на командира на 2-и артилерийски полк Иван Сокачев е зачислен в същия.

6. Със заповед Nо 1 § от 17 септември 1912 г. на командира на 2-и артилерийски полк Иван Сокачев е мобилизиран на длъжност командир на 1-а батарея от 1-во артилерийско отделение.

7. Със заповед Nд 17 § 4 от 20 март 1913 г. на командира на 10-и артилерийски полк Иван СОкачев е награден с орден “Св. Александър” V степен с мечове.

8. От списък 5853 на наградените офицери за показани отличия през войната 1912/1913 г. е видно, че поручик Иван Сокачев от 10-и артилерийски полк е награден с военен орден “За храброст” IV степен.

9. Със заповед Nо 107 § 3 от 10 септември 1915 г. на командира на 2-и артиерийски полк за определяне обилизационното назначение на личния състав капитан Иван Сокачев е назначен за командир на 1-а батарея.

10. Със заповед Nо 142 § 2 от 7 ай 1917 г. на командира на 2-и артилерийски полк Иван Сокачев е награден с “Германски железен кръст” II кл.

11. Със заповед Nо 145 § 4 от 20 май 1917 г. на командира на 2-и артилерийски полк Иван Сокачев е награден с военен орден “За храброст” IV степен, 1 кл. за бойна дейност и заслуги през войната 1915/1918 г.

12. От Заповед Nо 169 § 1 от 16 август 1917г. на командира на 2-и артилерийски полк за обявени в поход и сражения през 1916г. офицери, лекари и чиновници от полка е видно, че Иван Сокачев е:

– бил в походите: Кочериново-Беласица планина-София-Попово-Хайдар-Разград-Шумен-Михалич-Екисче-Добрич от 24 април до 5 септември;Добрич-Карали-Хасаче-Карабака от 12 до 16 септември; Топра Хисар-Осман факх-Мурфатлар-Кьор чешме от 21 до 25 октомври; Карол I-Рамни дежос и обратно от 21 до 25 октомври; Карол I-каварджи Коджалак-Вейдаут-Армутли-Телица-Принчипе Николае-Сомова от 15 до 27 декември.

– участвал в боевете при Добрич на 5 септември; в решителния бой при Добрич, Малко Чамурли, Чокарча на 7, 13 и 14 септември; при Кобадин на 18 и 19 септеври; при Казъл Мурад от 20 септември до 10 октомври; при Озунлар и Топра Хисар от 10 до 21 октомври; при Озун Осман факх, Мурфатлор, Доробанцу, Кьор чешме от 22 до 25 октомври; Каварджик, Коджалак, Бейдаут, Армутли, Телица, Принчипе Николае от 15 до 27 декември. На 27 декември с един взвод заема позиция при с. Сомова за охрана на Дунавски бряг, действа до 31 декември.

13. Със заповед Nо 86 § 6 от 9 октомври 1918 г. на началника на Варненския укрепен пункт капитан Иван Сокачев е награден с военен орден “За заслуги” V степен.

14. Със заповед Nо 355 от 14 септември 1921 г. на министъра на войната Иван Сокачев е награден с орден “Св. Александър” IV степен за бойни отличия и заслуги през втория период на войната 1915/1918 г.

15. В заповед Nо 1-2 от 1 януари 1945 г. на Командира на I БА за обявяване личния състав под Nо 258 е подполковник Иван Ангелов Сокачев, началник секция в О.О.Снабдителен отдел.

16. Със заповед Nо 310 § 16 от 4 юли 1945 г. на началник щаба на I БА подполковник Иван Сокачев е отчислен на 1 юни 1945 г.  и е зачислен в състава на IV Български корпус.

17. В списък предоставен със служебно писмо Nо 7004 от 12 ноември 1945 г. на началника на войната за наградени със съветски ордени, фигурира подполковник Иван Ангелов Сокачев – награден с орден “Ал. Невски” съгласно заповед 091 от 22 април 1945 г. на главнокомандващия III УФ.

18. В списък от 1945 г. на началника на артилерията при I БА на офицери, представени за награда с орден “За храброст” фигурира подполковник Иван Ангелов Сокачев от гр. Враца за военен орден “За храброст” IV ст. с мотиви за упорита и творческа работа, отлична организация за снабдяването с боеприпаси при боевете на Драва Соболч и в участъците на 10 и 12 дивизии.