Контакти

Молим за съдействие по издирване

на роднини, данни и полезни материали

за живота и дейността на

Подп. Иван А. Сокачев /Ален мак/  

тел.:   0049 3362 886 672 

GSM 0049 179 140 3699

GSM 00359 877 671 267

факс: 0049 3362 886 673               

e-mail: swetla.sokatschewa@onlinehome.de

Skype: swetla.sokatschewa