Ловна дейност

УЧАСТИЯ НА ИВАН СОКАЧЕВ В ЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ловно-стрелческо дружество – Враца – Председател – 1914 – 1916 г.

Ловно-стрелческо дружество – Варна – Председател – 1922 г.

Развъдна станция “Шерба” – създател на станцията 1931 г. – по това време близо 10 години управител на Горско стопанство “Тича”

Международен ловен съвет – Българско ловно – стопанска организация – става негов член през 1931 г. по инициатива и благодарение личните си контакти с граф Вл. д’Адикс – главен секретар на МЛС

Ловно-стопанска  дейност   на  БЛСО   “Сокол”   –   завеждащ  –  Иван Сокачев.

Научен комитет при БЛСО “Сокол” – занимава се с живота, опити за развъждане на чужди вид дивеч, мерки за предотвратяване епидемии и т.н. – член на комитета.

Български олимпийски комитет – член в качеството си на секретар на БЛСО

Съюз за защитана родната природа – член. Един от инициаторите за създаването му, както за и на Закона за лова, който поставя под закрила всички полезни животни и птици, които нямат пряка връзка с ловното дело.

Клуб “Приятели на кучето” – създаден с цел подобряване расата на ловните кучета – 1933 г. – секретар

Дирекция на младите стрелци -1933 г. – директор

Върховен стрелкови сомитет -1938 г. – председател

България    е    първата   страна,    обединила    младежта    на    спортно – стрелковата дейност в името на ловното дело.

Ловджийска кооперативна централа “Ловец” – член на УС – 1934 год. – централата се отделя самостоятелно от ЛСО.

“Марш на младите стрелци”, “Марш на варненските ловци” – автор на текста.

“Ловен алманах”, “Лововъд” – първи учебници за ловно образование – автор

Списание “Ловец”, сп. “Ловна просвета”, сп. “Коопловец”- Дългогодишен редактор и сътрудник

Посмъртно Подп. Иван Ангелов Сокачев бе избран за патрон на Българската ловна асоциация. Представители на Варненски регион почетоха паметта му на 7.11.2021. , пред Паметника издигнат в гр. Долни Чифлик.