Творчество

Известни  псевдоними на ИВАН  АНГЕЛОВ  СОКАЧЕВ

 1. Ален мак
 2. А. М.
 3. Бреговак
 4. Горски цар
 5. И. С.
 6. Ив. С.
 7. О. М.
 8. Орел Морянин
 9. Стожер

* Псевдонимите са от личния архив на автора, наследен от внучката му Светла Ангелова Сокачева и по данни на брат му Стефан Ангелов Сокачев

Подбрана ловна творческа дейност

 1. Софийска Ловна организация 1891-1941
 2. История и развой на Ловно стрелческата организация от 1898 г. до 1938 г.
 3. Ловознание – учебник за ловците – кн. 1-основни познания на ловеца –
 4. Ловознание фазановъдство – учебник за лововъдите кн. 2 1937 г.
 5. “25 години в неравен път“ – юбилеен сборник Иван Сокачев 1939 г.
 6. Юбилейна книга – 1930 г, Великотърновско ловно дружество
 7. Развитие на ловното стопанство в България – реферат на Иван Сокачев
 8. БЛО “ Сокол “- отчети от 1931г. до 1942 г.
 9. Отчет на Управителния Съвет на Ловджийската кооперативна централа, 1936-1941 г.
 10. Отчети на Висшия Ловен Съвет на Ловджийската кооперативна централа, от 1929-1931 г.
 11. Развитие на ловното стопанство в България реферат -14. май 1932 г.
 12. Юбилеен сборник за “50” годишнината на Софийската ЛО 1891-1941 г.
 13. Сборник на Съюза за защита на родната природа – кн. 1-1934 г.
 14. ЛО – Поверителен Съвет – доклад пред Х Редовен Ловен Съвет в България свикан на 31. 5. до 2. 6. 1929 г. в Бургас
 15. Правилник за олимпийски стрелкови състезания – стрелба с младежка карабина -”Сокол” млади стрелци
 16. Исторически сведения за В. Търновското ловно дружество “Сокол” 1884 – 1925 г
 17. Наръчник на ловеца-съставил Иван Сокачев 1932 г.
 18. Изложение от Управителния съвет на обществено горско кооперативно съдружие – 1928 г.
 19. Една печална история, на която трябва да се тури край – около борбите в Ловната Организация
 20. Правилник за ловните дружини при ловните дружества – 1932 г.
 21. Ловци, пушки при нозе! реферат четен от Иван Сокачев
 22. Запасна книжка на ловния надзирател
 23. Сборник “ Ловни вечеринки”
 24. Наръчник на ловеца – съставил Иван Сокачев 1932 г.
 25. “Пасаж – комедия на живота на ловците” – Ален Мак и рис 1934 г.
 26. ”Основите на ловно-стопанския план в България -указания за изработване” от Иван Сокачев
 27. “Развитие на ловното стопанство в България “ – реферат 1932 г. от Иван Сокачев
 28. “Защо сдружените ловци сами трябва да организират събирането на дивечовите кожи “
 29. “Ловен спорт, ловно стопанство и дивечови кожи” 1931 г.
 30. “Лов и овощарство”
 31. “Централен ловен магазин” 1932 г.
 32. “Нашето ловно стопанство характеристика и насоки за бъдещето” 1935 г.

Военни публикации на Иван Ангелов Сокачев / Ален Мак /
под собственото си име или различни псевдоними като автор, редактор и сътрудник в сборници, весници, списания, книги и др.

 1. Списание “ Политическа агитация “ – сътрудник
 2. Сборник “ Войнишки другар “ – сътрудник
 3. Сборник “ Войнишки споменик “ – сътрудник
 4. Вестник “ Отечество “ – переодически сътрудник
 5. Вестник “ Народно дело “ – переодически сътрудник
 6. Вестник “ Народно армия “ – переодически сътрудник
 7. Вестник “ Народна отбрана “ – сътрудник
 8. Вестник “ Зора “ – сътрудник
 9. Вестник “ Мир “ – сътрудник
 10. Вестник “ Червено знаме “ – сътрудник
 11. Вестник “ Българска армия – Артилерия и стих
 12. Вестник “ Единство “ – редактор
 13. Сръбски вестник “ Време “ – сътрудник
 14. Списание “ Артилерийски прегледъ “ – переодически сътрудник
 15. Списание “ Български войн “ – переодически сътрудник
 16. Списание “ Военен жулнал “ – переодически сътрудник
 17. Българска армия – Артилерия и стих и др….

Стихотворения патриотични

 1.  “Ален мак”, Иван Сокачев го съчинява по време на сражения и впоследствие става негов псевдоним.
 2. Върховен дълг
 3. Прощаване с полка
 4. Войнишки спомени
 5. Ура
 6. Звъника
 7. Пленници
 8. Тича
 9. Песента на кукувицата
 10. Момини сълзи
 11. Вазову
 12. За родната слава
 13. Марш на младите ловци
 14. Марш на варненските ловци
 15. Вземете пушки и в горите
 16. Марин – тепе
 17. Гергьовден
 18. Завет на моя другар
 19. Вместо венец
 20. При гроба на полковник Рую Руев
 21. Към беломорски бряг
 22. Еврейче
 23. Бъди готов за родината да загинеш !
 24. Привет, ловци освободени !
 25. Вместо китка
 26. Последно желание
 27. Да бъдем…
 28. Ода на Беломорски край
 29. Есен в Золенау
 30. Един блян, една мечта и една надежда …

Природни стихотворения

 1. Горовъд
 2. Край брега
 3. Картини от зимен лов
 4. Зимен лов
 5. Лов на балкана
 6. Декемврий
 7. Денът на новата година
 8. Синя метличина
 9. На стария ловец
 10. Марин – тепе легенда във волни стихове
 11. Когато слушам птича песен
 12. Септемврий
 13. Септемврий
 14. Октомврий
 15. Обичам те, гора безсмъртна !
 16. На диви патици вечер в лонгоза
 17. Ноемврий
 18. Ловецът
 19. Картини от зимен лов при деда Илия
 20. Есен в гората
 21. Пустееш, родни наш балкане !
 22. На младите ловджийски булки
 23. Спомен за гората на моята “Тича”
 24. Въдичари
 25. Рибари
 26. Раждай, нова пролет !
 27. Ловци
 28. Пази природата ни щедра !
 29. Марш на младите стрелци друг вариант
 30. Последен ловен ден
 31. 1 май
 32. Стрелец да съм – готов за този ден
 33. Добрият ловец
 34. Пролет в лонгоза
 35. Умиращата дива патица
 36. Риболовец, свивай мрежа
 37. Чудесен месец май
 38. Родопи
 39. Песента на глухара
 40. Игликата на Марин Тепе
 41. Тук дето бог говори …
 42. При орлите
 43. Моето първо кокиче
 44. Когато няма диви патици
 45. Прелетници
 46. От лов през декември (заек за ловната вечеринка)
 47. Пролет
 48. Урзула
 49. Син на дивната природа
 50. Зове ни майката природа
 51. В буря
 52. Ловна песен
 53. Бекаси
 54. Марш на ловците мото “яребица“

Философски стихотворения

 1. Закъсняла роза
 2. Ти не плачи
 3. Рождество
 4. В ръцете на съдбата
 5. Млъкни ти, тъжна моя песен !
 6. Блазе и мен
 7. Развалини
 8. Кога ще спираш ?
 9. Ще дойде ден…
 10. И где сега ?
 11. Вместо китка
 12. Тинка
 13. За мен ти тръни дай
 14. Кукувича песен на Илия Йорданов от Исперих
 15. А недоволен дух със жаждущия зов…
 16. Борба
 17. Когато злобата рушеше
 18. Благодарствен поздрав
 19. Пази ме, гробе мой, ти изжеланий…
 20. Я довършвай удар сетен –

Лирични стихотворения

 1. Във сън…
 2. Над роден край…
 3. Ревност
 4. Нe caмo писмо
 5. Ти няма вече да ме видиш
 6. Буря в нощта
 7. Безнадежно чакам
 8. Над моя одър смъртен
 9. О, дай !
 10. Когато слушам птича песен
 11. Вали
 12. Слово топло и чувство сърдечно
 13. Пръстена на Надя, за дъщеря ми
 14. Драгий докторе
 15. Из “Спомени за мама”
 16. С усмивка тъжна